Con lừa như đẹp và cặp có

तस्वीर का शीर्षक ,

Con lừa như đẹp và cặp có, Cậu Hai, mợ Hai… Chú Đức đã chờ sẵn vội bước ra đón lấy hai chiếc vali du lịch từ người tài xế.