Hư Quá Ebony Y Tá

तस्वीर का शीर्षक ,

Hư Quá Ebony Y Tá, Nhưng Dương không được phép làm thế vì Nga sẽ thức giấc nhận ra tình trạng đụ trần, và kế hoạch làm cho mẹ mang bầu sẽ đỗ vỡ tan tành.