Cô gái tóc dài hơi say

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc dài hơi say, Cũng không cần đợi tới lúc tìm thấy bí tịch truyền thừa đâu… Ngay bây giờ con cũng có thể lấy mạng ta.