Cô gái châu Á, và lông và lạ chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái châu Á, và lông và lạ chết tiệt, Nếu em nói như vậy… Thì nên nói do mấy chị đưa hai em về đây… Không… Chị đừng nói như vậy… Em… Khánh Phương gạt nước mắt nắm tay chị.