Mặc đồ ... ... cho công việc

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặc đồ ... ... cho công việc, Giáo sư Châu chợt nghe Lý Được lảm nhảm như người điên, ông ngạc nhiên nhìn hắn.