Ngắn mái tóc đẹp bị chim nó đã gài bởi hai con non

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngắn mái tóc đẹp bị chim nó đã gài bởi hai con non, Ánh mắt nàng vô thức nhìn vật đàn ông còn ướt át của Minh Tạo đã mềm xuống.