Lớn dưa chuột trong nhà tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn dưa chuột trong nhà tắm, Nguyễn Tấn Minh là con trai một của ông Tấn Vương… Ừ… Vậy thì sao? Ông Cảnh nhướng mày lên hỏi.