Ba yêu lỗ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba yêu lỗ, Khánh Phương nén cơn đau trên bờ vai và cảm giác choáng váng vì mất máu vọt thẳng tới đám người.